Sobre l’AFA

 

L’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) de l’Escola Mar Nova som una entitat, sense cap afany de lucre, que agrupa les famílies dels alumnes del centre  i que dedica els seus esforços a tractar de millorar l’ensenyament que reben els nostres fills i filles. L’AFA està reconeguda legalment en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya i les seves funcions estan regulades per un decret llei i per uns estatuts propis. La seva tasca es basa en el treball, en el diàleg i en la col·laboració amb els diversos sectors de la comunitat educativa.

Què  fa l’AFA ?

  • Administra i gestiona les quotes voluntàries que aporten els socis.
  • Estableix una relació de diàleg entre mestres i equip directiu per tractar els temes que afecten a tot el col·lectiu de famílies.
  • Recull opinions dels pares i mares sobre el funcionament quotidià de l’escola.
  • Participa en la pressa de decisions de l’escola amb un representant al Consell Escolar
  • Participa en la comunitat educativa del poble amb un representant al Consell Escolar Municipal i formant part de la Federació d’AFAs d’escoles públiques de Premià de Mar

 

Que cal fer per ser socis de l’AFA?

Cal ser una família amb algun/a alumne matriculat/da a l’escola, complimentar la butlleta d’inscripció i fer-la arribar al delegat/da de cada classe. La quota anual és voluntària. Si voleu participar econòmicament podeu fer una aportació lliure a través del TPVEscola en qualsevol moment del curs escolar. Nosaltres us explicarem en què s’han invertit les vostres aportacions.

Baixa el formulari inscripció

Com es regula l’AFA:

L’associació es regula a través dels seus estatuts aprovats per l’Assemblea General del passat 31 de març del 2017.

Estatus AFA 2017 

Comparteix i disfruta !