Resum del Projecte educatiu de centre de l’Escola Mar Nova

Trets distintius essencials

 • Participació activa de l’alumnat en les decisions del dia a dia de l’escola i en la seva pròpia formació.
 • Aprenentatge al ritme de l’alumne. L’infant ha de ser el protagonista dels seu procés educatiu: ritme, necessitats i inquietuds.
 • Escola sense llibres de text ni cap quadernet d’editorials. El material que existeix no respon les necessitats del nostre projecte educatiu.
 • Organització de l’horari per franges: Bon dia, Treballo sol, Racons, Fem projecte, Obrim portes, Ens relaxem (infantil), Llegim, Exposem, Juguem.
 • La tutoria del grup classe com espai on els alumnes parlen i mostren les seves inquietuds i es ressolen els conflictes a través del diàleg. Treball de les emocions dins les rutines del matí…
 • No es treballa per assignatures. Continguts transversals.
 • No es fan exàmens.
 • No hi ha deures, tot i que es poden acabar a casa activitats de la franja de Treballo sol que no s’hagin pogut finalitzar a l’aula.
 • S’encarreguen tasques a casa de recerca, investigació, preparació, etc. que serveixen per seguir aprofundint a l’aula.
 • Molta interacció amb l’entorn: biblioteca, platja, Museu de l’estampació, piscina, INS Premià…
 • Avaluació contínua. Dos informes qualitatius l’any.
 • Participació activa de les famílies: Obrim portes, activitats de suport a sortides de proximitat, col·laboració en tallers, festes, celebracions, etc.
 • Obrim portes: treball transversal de continguts, activitat de cohesió de tota la comunitat educativa a través de grups de treball formats per alumnes de tots els nivells educatius acompanyats de mares i pares que condueixen diferents activitats.
 • Docència en anglès: rutines del matí, plàstica.
 • Treball en equip entre l’equip directiu, el claustre i l’AMPA.
 • No aplicació de la LOMCE: el consell escolar com a màxim òrgan de govern de l’escola.

Antecedents

 • 2008: Fundació de l’escola: Inici de curs: P3, P4 i P5-1
 • Curs 2008-09. equip fundador: Laura Ferrer, Marga Sánchez, Mireia Gallardo
 • 2008-9 i 2009-10: definició i posta en practica del model pedagògic de centre
 • 2010-11 i 2011-12: “modelatge” del projecte i consolidació
 • 2008-2012: reconeixement a la comarca de la Mar Nova com escola de nova creació amb un model pedagògic de centre diferencial del tradicional.
 • 2012-2015: l’escola queda definida per el seu model. Les famílies que busquen un model més tradicional, cercant alternatives a altres escoles, alhora que arriben al centre famílies que intencionadament aposten per el model de la Mar Nova.
 • En aquest període, queda consolidat un equip directiu, equip docent i un col·lectiu de famílies units per el projecte comú de la Mar Nova.
 • 2015, queda consolidada una comunitat educativa al voltant de un projecte comú.

Missió
Escola inclusiva on tothom té cabuda respectant les característiques específiques de cada alumne, a fi de desenvolupar les potencialitats de cadascú i enriquir-nos com a comunitat en la diversitat que entre tots conformem.

Visió
Consolidar en els pròxims anys una escola amb projecte educatiu propi, consensuat per mestres i famílies on tots els membres d’aquesta comunitat aconsegueixen un grau satisfactori de felicitat.
Escola en constant transformació educativa, tant dels membres que la conformen com del projecte, influint en el canvi de l’entorn en que està immersa contribuint a crear un món millor.

Objectius

 • Escola petita: ambient familiar amb intercanvi d’idees i col·laboració constant entre tots els agents que hi intervenen.
 • Escola propera: mestres, alumnes i familiars s’interrelacionen i comparteixen experiències.
 • Comunitat d’aprenentatge: de qualsevol membre de la comunitat educativa es pot aprendre. Tots som models de comportament i actuació: alumnes, mestres i famílies.
 • Interacció i compromís amb l’entorn i amb la societat: contacte directe amb la realitat que envolta al centre, de manera activa i compromesa. Reciclatge, sostenibilitat, ecologia, nutrició, hàbits saludables, igualtat, cohesió social, desenvolupament emocional, educació en valors, són conceptes claus i troncals a la Mar Nova.
 • Escola formadora: espai obert i integrador per futurs docents en pràctiques on coneguin i experimentin el model del centre, alhora que l’alimenten amb les seves experiències i emocions.

Projecte educatiu: elements clau

 • Escola inclusiva on tothom té cabuda.
 • Metodologia de treball basada en racons de treball i projectes.
 • Treball corporatiu i la reflexió individual.
 • Ús de tots els llenguatges d’expressió i comunicació.
 • Utilització de tecnologies com a una eina més de treball.
 • Adquisició de valors, hàbits i pautes de conducta, potenciant la responsabilitat personal i social.
 • Foment de l’educació ambiental des de l’observació i l’experimentació aprofitant recursos propis i externs.

Metodologia
“Escolto i oblido, veig i recordo, faig i aprenc”

 • Treball per projectes: estimular la curiositat dels nens i nenes.
 • Treball per racons: a l’escola el nen no fa el que vol, sinó que vol el que fa.
 • Exposicions: les persones aprenen mentre ensenyen. L’alumne com a protagonista del seu aprenentatge.
 • Obrim portes: els nens i nenes necessiten diversitat de models.
 • Llegir: transmetre a nens i nenes el gust de la lectura, vers l’obligació cap a ella.
 • Expressions: adquisició d’idees, sentiments i tècniques de manera vivencial i significativa.

Agents participants

 • Alumnes
 • Mestres
 • Famílies
 • Administracions
 • Agents externs

Conclusió
Aquest és un document que vol recollir i fer més entenedor el llenguatge administratiu i pedagògic, ple de tecnicismes, teories i conceptes que molt sovint dificulten entendre el que realment significa el projecte educatiu de la Mar Nova.
A la vegada, recull els aspectes, actuacions, metodologies, dinàmiques de treball i de relació entre la comunitat educativa de la nostra escola que són innegociables. Són l’essència de la Mar Nova.
Apostem decididament per aquest model. És la raó per la que vàrem matricular les nostres filles i fills en aquesta escola. Seguirem recolzant, col·laborant, defensant i promovent el nostre projecte educatiu. Vetllarem perquè no es modifiqui i impulsarem el seu creixement tal i com ho hem fet fins ara.
De la mateixa manera, denunciarem els canvis que no tinguin el consens de la comunitat educativa i no permetrem que s’alteri, perquè el projecte educatiu de l’escola Mar Nova és la seva ànima. I sense ànima, no hi ha vida.

Acta assemblea 21 de juny 2015

 

Comparteix i disfruta !

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *