10 motius per dir NO a les proves externes de tercer de primària

Notícies externes
1) Rànkings. Els resultats de les proves seran públics i en funció de les qualificacions obtingudes s’establiran rànkings de centres . El recent estudi de la Fundació Bofill ‘Equitat i resultats educatius. Una mirada a partir de PISA 2012’, publicat el passat mes de febrer, va posar de manifest que les diferències en el rendiment dels alumnes són inexistents entre centres públics i privats, i que de fet, estan directament lligades a l’entorn socioeconòmic de l’alumnat. Per tant, els rànkings penalitzaran escoles que fan, amb esforç, molt bona feina en entorns amb greus dificultats i que, amb aquest tipus de polítiques regressives, seran condemnats a la mort o la marginació. ​2) Neutralització. Aquests exàmens es fan a una edat precoç (almenys un curs abans que les internacionals TIMSS i PIRLS)…
Read More