Licitació càtering per l’Escola Mar Nova

Menjador, Notícies externes
    EXP: C173-2014-1627 CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE CÀTERING EN CALENT PER L'ESCOLA MAR NOVA, EN LA MODALITAT DE CONCESSIÓ El termini per presentar les ofertes és de 15 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci en el perfil del contractant. Del dia 16 de gener de 2015 fins el 30 de gener de 2015 , ambdós inclosos. Informació publicada el 15 de gener de 2015 a la web de l'Ajuntament de Premià de Mar, per més informació: Aquí
Read More