Nota informativa sobre el procès de canvi del servei de menjador de l’escola

per_ampaok_pet.jpg

1. HISTÒRIA DEL PROCÈS:
Durant el passat curs 2013-14 es va crear la Comissió de Menjador Escolar de l’AMPA, que aporta informacions a la Comissió de Menjador del Consell Escolar, amb l’objectiu de millorar la qualitat del menjar que s’hi serveix i introduir canvis en el tractament pedagògic del temps de menjador, abans i després de l’àpat de dinar.
La motivació principal de la Comissió per tirar endavant aquests canvis és la importància que donem a l’educació, també en el temps de menjador, i la qualitat dels aliments que els nostres fills consumeixen en una etapa evolutiva tant transcendent per a la salut i que és present en les etapes de l’educació infantil i de primària.
En aquesta línia la Comissió de menjador va fer una recerca d’empreses que oferissin un menú amb el màxim d’aliments ecològics, de proximitat i que fessin un tractament d’aquests aliments al dia, defugint els precuinats i fregits. Actualment tenim un contacte estable amb l’empresa SerEduca “NaturalCuina” de Mataró que compleix tots aquests requisits a un preu inferior a l’actual que presta l’empresa SERHS. SerEduca realitza la cuina diàriament utilitzant verdures i fruites ecològiques, carns de qualitat certificada i sempre a traves de proveïdors de proximitat.
El tractament que fa SERHS dels aliments que ofereix a la nostra escola està basat en una “línia freda” que consisteix en portar a les escoles els plats principals congelats i diàriament posar-los al forn perquè puguin ser consumits pels nostres fills. Per altra banda els productes que utilitza SERHS tenen procedències diverses, no de proximitat, i no tenen en compte la qualificació ecològica o certificada de qualitat. Tot i això SERHS compleix perfectament la normativa sanitària vigent en tractament i transformació d’aliments.
Aquest curs 2013-14 finalitza l’actual conveni de cinc anys que en el seu moment va signar la Direcció de la nostra escola amb el Consell Comarcal del Maresme per cedir la gestió del nostre servei de menjador. A principis d’aquest curs l’AMPA va fer arribar a la Direcció de l’Escola la voluntat de millorar el servei de menjador i es va comunicar per escrit al Consell Comarcal la voluntat de l’Escola de no continuar el conveni.
El que inicialment semblava un pur tràmit, finalment no ha estat així perquè el Consell Comarcal i la Delegació Territorial del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya insisteixen a prorrogar el lligam, un curs més, a l’espera de que surti un nou decret o normativa que reguli els menjadors escolars. Tot i així, no se’ns ha donat cap data concreta de l’aplicació de la nova normativa.
Actualment som l’única escola de Premià de Mar amb aquest lligam administratiu. La resta d’escoles del municipi poden gestionar com vulguin el servei de menjador.

2. MARC LEGAL VIGENT i DE FUTUR

És el decret 160/1996 de 14 de maig que regula com ha de funcionar el servei de menjador i qui el pot gestionar. És de l’any 1996 i per tant està molt desactualitzat, però l’administració no acaba d’aprovar un nou decret.
La decisió de qui ha de gestionar el menjador escolar la pren el Consell Escolar de Centre. Tant el pot gestionar directament el Consell Escolar de Centre com l’AMPA de l’escola, el Consell Comarcal o l’Ajuntament. Això sí, aquesta decisió ha de ser autoritzada després pels Serveis Territorials d’Educació corresponents.
Per les informacions que hem rebut tant del Consell Comarcal del Maresme com del Departament d’Ensenyament s’està elaborant un nou DECRET llei que reguli millor el sector dels menjadors escolars i el CCM està pendent d’aquesta nova regulació per fer una nova licitació que contempli una oferta més àmplia d’empreses i que cada centre s’acollís a aquella que estès en consonància amb el seu projecte educatiu. Paral·lelament a aquesta situació actual, la concessió que va guanyar SERHS per als 11 menjadors del Maresme gestionats pel CCM finalitza aquest desembre 2014. Aquest fet fa impossible que a gener del 2015 el nou marc legal i la nova licitació estiguin vigents.

3. POSTURA DEL CENTRE
Des de l’inici de tot aquest procés l’Equip directiu i l’Equip Docent s’han involucrat en aquest intent de canvi, ja que comparteixen la filosofia del nou projecte de menjador escolar perquè és coherent amb els valors del projecte educatiu de l’escola que valora l’alimentació saludable com a inversió de futur en una etapa de creixement tan important.
Tots els tràmits legals per fer possible el retorn de la gestió del menjador escolar han estat fets, fins fa poques setmanes, per la Direcció de l’Escola. Es va aprovar per Consell Escolar del passat 3 d’abril de 2014 la demanda de gestió del menjador per part de l’AMPA o de la Direcció si se li delegava la competència i es va comunicar per escrit als Serveis Territorials del Departament, al mateix temps que al Consell Comarcal se li comunicava que no es volia prorrogar el conveni.
Des que s’ha fet la petició per escrit al Consell Comarcal i al Delegat Territorial del Departament d’Ensenyament Maresme-Vallès Oriental la resposta de totes dues administracions ha estat contrària a la nostra voluntat de gestió directe del menjador escolar, possibilitat contemplada en l’article 10.1(d) del DECRET 160/96.

4. POSTURA DE L’AMPA
L’AMPA considerem que les famílies de la nostra escola ens trobem en una situació d’indefensió i d’injustícia. Creiem que les mares i pares hem de poder decidir què mengen els nostres fills/es. Tenim un dret moral i legal, ja que paguem el 100% del cost del servei. Demanen poder triar l’empresa que serveix el menjar a la nostra escola.
Arribats a aquest punt hem demanat a la direcció de l’Escola que el més aviat possible convoqui a totes les famílies per informar-les de la situació actual. També proposem que en aquesta reunió pugui intervenir la nova empresa de menjador que l’AMPA proposa per tal que les famílies valorin el nou servei. També en aquesta trobada l’AMPA farà propostes per tal que entre totes les famílies decidim si volem fer més passos per fer possible el canvi.
Sigui quina sigui la decisió assembleària de les famílies, considerem que ha de ser majoritària i per això convidem a totes les mares i pares de l’escola a participar activament d’un servei imprescindible, tant per les necessitats organitzatives de les famílies, com també per com afecta a la salut i educació dels nostres fills/es.

PARTICIPEU!
_____________________________________________

Més informació:
FAPAC: http://www.fapac.cat/wiki/Menjador_escolar
DECRET menjadors: http://www.fapac.cat/sites/all/files/file/Decret/decret_servei_menjador.pdf

SerEduca: http://sereduca.com/
Video 9NaturalCuina:http://www.youtube.com/watch?v=VRkNM1j8l8Q

Comparteix i disfruta !

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *